string(2) "pl"

Dotacja Unijna

Nazwa Beneficjenta: G.K. STUDIO GUSTAW KUBARA

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności dzięki wdrożeniu innowacyjnego stanowiska do diagnostyki kwalifikacyjnej i ponaprawczej podwozi pojazdów szynowych w trakcie przejazdu, nr wniosku WND-RPSL.03.05.03-24-0332/19-006

Cele, efekty:
Rozwój Wnioskodawcy poprzez zwiększenie handlu zagranicznego dzięki udziałowi w 6 imprezach targowowystawienniczych, zorientowanych na rynki zagraniczne.
Dzięki otrzymaniu dotacji i wsparciu wnioskodawcy możliwe będzie:

- nawiązanie nowych kontraktów handlowych z przedsiębiorstwami z nowych rynków w ujęciu geograficznym (Szwecja, Grecja, Turcja)

-wdrożenie i komercjalizacja na rynku międzynawowym innowacyjnych na skalę światową produktów, będących efektem prac B+R Wnioskodawcy, w tym po raz pierwszy eksportowanych. Z asortymentu wybrano podane grupy produktów ze
sklejki:

  • ulepszone/ekspozytor naladowy
  • ulepszone/ekspozytor podłogowy
  • nowe/domki dla dzieci ze sklejki (zabawki)
  • ulepszone/lady wystawiennicze
  • ulepszone/kubiki
  • nowe/segregatory

-zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko dzięki stosowaniu certyfikowanych i ekologicznych materiałów
(sklejki), zamiast np. plastikowych rozwiązań.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 74 070,09 zł

Wartość całkowita: 155 087,05 zł